Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, toegankelijk via bambuddha.nl, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Deze Servicevoorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Servicevoorwaardengenerator en het Voorbeeld van de Algemene Voorwaarden.

2. Licentie gebruiken
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de Bambuddha-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
proberen om software op de website van Bambuddha te reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal “spiegelen” op een andere server.
Hierdoor kan Bambuddha beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer
Al het materiaal op de website van Bambuddha wordt geleverd “zoals het is”. Bambuddha geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet Bambuddha geen uitspraken over de juistheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen
Bambuddha of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Bambuddha, zelfs als Bambuddha of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade toe, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata
De materialen die op de website van Bambuddha verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Bambuddha belooft niet dat de materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. Bambuddha kan de materialen op haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Bambuddha doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen
Bambuddha heeft niet alle sites gelinkt aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Bambuddha van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
Bambuddha kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy
Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot de website van Bambuddha wordt beheerst door de wetten van nl zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.